Poslovice (II deo)

Ko priznaje, pola mu se prašta.

Bez društva nema junaštva.

Ko vraga svećom traži, taj će ga i naći.

Ako komšijska kuća gori, ti pazi na svoju.

Ne boj se smrti, nego zla života.

Ludi boj biju, a mudri vino piju.

Ako činiš dobro,ne udaraj u veliko zvono.

Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada.

Davljenik se i za slamku hvata.

Bez muke nema nauke.

Ako ne počneš, nećeš ni završiti.

Ko visoko leti, nisko pada.

Biber je zrno maleno, ali pred gospodu izlazi.

Dobra žena praznu kuću čini da je puna.

Bilo pa i prošlo, kao i lanjski sneg.

Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.

Bio i na situ i na rešetu.

Ako zlo neće od tebe, a ti beži od njega.

Biser ne valja pred svinje bacati.

Lako je ljubav steći, ali je teško zadržati.

Bežao od vaške, pa pao medvedu u šake.

Dobra sestra lošu udaje, loša sestra dobru zadržava.

Blago mestu odakle ide, a teško onom u koji ide! Za nevaljalog čoveka.

Lepe kolo vode, a ružne kuću kuće.

Bez zbora nema dogovora.

Blago onom koga sreća hrani, a teško onom koga snaga hrani.

Ako pijemo kao stoka – biće dosta, ako pijemo kao ljudi – biće malo.

Državi ne duguj, sa žandarima ne druguj, a ženi tajne ne kazuj.

Ljubav je puna i meda i jada.

Blago tome koji pameti nema. Kad se neko ne brine kad bi se trebao brinuti ili se ne plaši kad bi se trebao plašiti.

Bogat jede kad hoće, a siromašan kad može.

Ako nekome nešto nije dalo majčino mleko, kravlje mu nije nadoknadilo.

Lako je iza šest volova plug držati.

Državu čuvaj od neprijatelja, a ženu od prijatelja.

Bog zatvori jedna vrata, a otvori stotinu.

Lako je tuđim se pukama za vrelo gvožđe hvatati.

Bog je najpre sebi bradu stavio. Svaki čovek sebe voli najviše.

Čovek se nada dok god je duše u njemu.

Bog ne plaća svake subote. Kad neko prođe nekažnjeno za učinjeno zlo.

Ako sreću ne sretneš, nećeš ni da je stigneš-

Čovek se ne meri laktom, nego pameću.

Bogu božije a caru carevo. Svakom svoje valja davati.

Lakše je kamenje uz brdo valjati, nego se s ludim razgovarati.

Boji se da se ispod njega ćebe ne izvuče. Kad se neko plaši da ga ne prevare.

Čuvaj se čoveka koji nije kadar suzu da pusti.

Bolesnik malo jede, ali mnogo troši.

Lavica jedno okoti, ali lava.

Da se prava istina pozna, treba čuti dva zvona.

Bolje i prazna torba nego vrag u torbi.

Čovek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja: u besu, u bogatstvu i u pijanstvu.

Bolje jedna promišljena nego stotinu učinjenih.

Bez zdravlja nema bogatstva.

Bolje vide dva oka nego jedno.

Da se reči kupuju, manje bi se govorile.

Bolje biti pevac jedan dan nego mesec dana kokoš.

Kad stari pas laje, treba videti šta je.

Bolje je verovati svojim očima nego tuđim rečima.

Lepa reč gvozdena vrata otvara.

Bolje danas pet nego sutra šest.

Dok srce ne zaboli, ne može oko zaplakati.

Bolje je da selo propadne nego u selu običaj.

Kajanje je lek za svaki greh.

Bolje je dobroga služiti nego rđavom zapovedati.

Nema tereta  bez deteta.

Bolje je ikad nego nikad.

Ko do dvadesete godine ne zna, a do tridesete nema, teško kući koja ga ima.

Dokle ruža miriše, dotle je svako begeniše.

Bolje je kukavica u ruci nego soko u planini.

Ko se ljudi ne stidi, ni Boga se ne boji.

Bolje je pokliznuti nogom nego jezikom.

Nesta vina – nesta razgovora, nesta blaga – nesta prijatelja.

Bolje je pošteno umreti nego sramotno živeti.

Ko se na tuđim kolima vozi, neće daleko stići.

Daleko od očiju, daleko od srca.

Bolje je poštenje u siromaštvu nego bgatstvo bez poštenja.

Ne ceni vola po rogovima, ni čoveka po brkovima.

Bolje je sa mudrim plakati nego sa ludim pevati.

Ko svakoga sluša – zlo čini, a ko nikoga ne sluša – još gore čini.

Bolje je i sa pola puta se vratiti nego rđavim do kraja ići.

Ne traži đavo čoveka, nego čovek đavola.

Bolje se jedanput zaplakati nego stotinu puta uzdahnuti.

Ko vraga svećom traži, taj će ga i naći.

Dobar glas daleko ide, a zao još dalje.

Bolje se pošteno sakriti nego sramotno prikazivati.

Nije svako čovek koji gaće nosi.

Bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu.

Koji se pas silom u lov vodi, onaj zeca ne hvata.

Bolji boljima otidoše, a tebi jedva dopadoh i ja.

Dva puta meri, a jednom seci.

Bolji je gram sreće nego sto očiju pameti.

Brat bratu najdublje oči vadi.

Ko ima obraza – dobro živi, a ko nema – još bolje.

Budala kad ćuti misle da je mudar.

Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane.

Budalasta snaga brzo malaksava.

Ne čini zlo, da ti  ne dođe još gore.

Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe.


__spr_config = {
pid: ‘4ef5d420396cef603d000080’,
title: ‘Poslovice (II deo)’,
ckw: ‘Bog,zdravlje,lepota,pamet’,
chan: ”,
no_slide: ”,
slide_logo: true,
pub: ‘2011-03-29 02:36:48’,
url: ‘http%3A%2F%2Fwww.mudrosti.org%2Fposlovice-vuk-karadzic’,
header: ‘PREPORUČUJEMO’
};
var content = document.getElementById(‘simplereach-slide-tag’).parentNode, loc;
if (content.className){ loc = ‘.’ + content.className; }
if (content.id){ loc = ‘#’ + content.id; }
__spr_config.loc = loc || content;
(function(){
var s = document.createElement(‘script’);
s.async = true;
s.type = ‘text/javascript’;
s.src = document.location.protocol + ‘//web.archive.org/web/20120301044056/http://d8rk54i4mohrb.cloudfront.net/js/slide.js’;
__spr_config.css = ‘document.location.protocol + ‘//web.archive.org/web/20120301044056/http://d8rk54i4mohrb.cloudfront.net/css/p/4ef5d420396cef603d000080.css’;
var tg = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
if (!tg) {tg = document.getElementsByTagName(‘body’)[0];}
if (tg) {tg.appendChild(s);}
})();

Tvitni

Leave a Comment

Your email address will not be published.