Kako se čuva ljubav?

Majka i dečak hodaju plažom. U jednom trenutku dečak upita:

„Mama, kako se čuva ljubav?“

Mama ga pogleda i odgovori:

„Zgrabi malo peska i stisni u šaku.“

Dečak stisnu šaku i što je više stiskao, to je više peska curelo iz nje.

„Ali, mama, pesak mi beži.“

„Znam,sad potpuno otvori šaku.“

Dečak je posluša, ali u tom trenutku dunu vetar i odnese sav pesak sa dlana.

„Ni ovako ne uspevam zadržati pesak.“

Na to majka sa smeškom na licu odgovori:

„Sada uzmi malo peska u ruku i drži dlan kao da je u obliku kašike,

dovoljno zatvoren da ga zaštitiš,  a dovoljno otvoren da bude slobodan.“

Dečak učini kako mu je rečeno i pesak mu ostade na dlanu,

dovoljno zaštićen od vetra i slobodan da ne klizi kroz prste.

„Eto, tako se čuva ljubav.“

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *