Biografija Duška Radovića

Dušan Radović je rođen 1922. u Nišu. Živeo je i umro 1984. u Beogradu. Bio je novinar i radio kao urednik Programa za decu Televizije Beograd i Radio-Beograda. Poslednjih deset godina života Dušan Radović je bio voditelj emisije „Beograde, dobro jutro“ na radio-stanici Studio B. Sa vrha Beograđanke, najviše zgrade u glavnom gradu Srbije, gde je bio smešten njegov studio, Dušan Radović je svakog dana između osam i devet sati zasmejavao slušaoce svojim veoma duhovitim aforizmima. (Aforizam je kratka izreka kojom se kazuje neka filozofska ili kritička misao na duhovit i sasvim neočekivan način. Na primer: „Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas„;  “Ko želi da je stalno u pravu, mora često da menja mišljenje„.)

Dušan Radović je veoma moderan pesnik, koji je dao verovatno najvažniji doprinos našem novijem pesničkom stvaralaštvu za najmlađe čitaoce. Ali on nije moderan zato što je, kao Dragan Lukić, pisao o životu i doživljajima dece u velikom savremenom gradu. On je moderan zbog toga što je pronašao potpuno nov način pesničkog kazivanja, kakvim se nijedan naš dečiji pesnik pre njega nije služio. Taj Radovićev način kazivanja sastoji se uglavnom iz dva postupka, kojima se on koristi naizmenično (čas jednim, čas drugim). Prvi bismo mogli nazvati postupkom oživljavanja stvari. (Na primer: „Jedna viljuška radoznala / nagela se sa stola / i – pala.“ ) Eto tako jedan najobičniji događaj ovaj pesnik predstavlja kao uzbudljiv i opasan, upozoravajući nas, na okolišan način, da i naša radoznalost ponekad može biti opasna. Drugi Radovićev postupak može se odrediti kao oslanjanje na dečiju maštu i na poznate tipove avanturističkih i bajkovitih priča, to jest na gusarske (piratske) i tzv. lovačke priče. Radović dobro zna da dečiju maštu pokreću najrazličitija, često skrivena osećanja, kao što su strah, dosada, samoljublje, čežnja za podvizima i odrastanjem, želja za uspehom i poštovanjem… Snažno podržavajući dečiju fantaziju zasnovanu na ovim i sličnim osećanjima, Dušan Radović je preuveličava do smešnih razmera, pomažući tako svojim malim čitaocima da se oslobađaju od neprijatnih raspoloženja i da se osnažuju u svojim stvaralačkim mogućnostima i ohrabruju u prihvatanju budućih izazova života.

Čitajte, deco, Dušana Radovića. Njegove najpoznatije knjige su Smešne reči, Poštovana deco, Vukova azbuka, Pričam ti priču i Kapetan Džon Piplfoks (drama).

Izvor

Leave a Comment

Your email address will not be published.