Živi u sadašnjosti, uči iz prošlosti i planiraj budućnost

O budućnosti — Autor:

Sadašnjost je rezultat prošlosti i temelj budućnosti.

Budućnost je vreme skriveno čak i od onih koji je prave. - Anatol Frans

Između prošlosti koja se gubi i budućnosti koja nailazi, nalazi se život.

Svaki svetac ima prošlost, svaki grešnik ima budućnost.

Znamo šta jesmo, ali ne znamo šta možemo biti. - Vilijem Šelspir

Budućnost pripada ljudima koji uočavaju mogućnosti pre nego što one postanu očigledne. - Teodor Levit

Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. - Eleonor Ruzvelt

ŽIVI U SADAŠNJOSTI

kada želiš da budeš srećan i uspešan,

fokusiraj se na ono što se dešava baš sada.

Koristi svoju svrhu da se ponašaš u skladu sa onim što je važno sada.

UČI IZ PROŠLOSTI

kada želiš da učiniš sadašnjost boljom od budućnosti,

posmatraj šta ti se desilo u prošlosti,

izvuci pouku iz toga i uradi stvari drugačije u sadašnjosti.

PLANIRAJ BUDUĆNOST

kada želiš da ti budućnost bude bolja od sadašnjosti,

zamisli kako bi fenomenalno budućnost mogla da izgleda.

Napravi planove koji ti pomažu da je ostvariš

i počni da ispunjavaš planove u sadašnjosti.

Spenser Džonson

Facebook komentari

Pošalji komentar