O RADU

Izreke — Autor:

Lenjive ruke brzo zaposli đavo, a vredne angel.

Sv. vladika Nikolaj Velimirović

Radite i pevajte jednako, jer to je jedini način blagorodno se osvetiti neprijateljima i sve ih posramiti.

Vuk S. Karadžić

Ako čovek mora nešto raditi, neće mi ništa biti, ako to uradi kako treba.

N. Majler

Ako neko trčeći celog dana, stigne predveče – dovoljno je.

Frančesko Petrarka

Istina i rad su osnova, večiti živi izvor života.

V. Jermilov

Bez društvene akcije može se samo razgovarati, sanjariti, ali to još ne znači postojati u relnom istorijskom životu.

V. Jermilov

Borba je besmrtna moć, lek za sve.

Jaša Prodanović

Borba je nužan uslov pobede.

Amjuf Smajls

01 rad 300x192 O RADU

Velika tajna kako da se poveća sopstvena vrednost sastoji se u radu posredstvom vežbanja, ili treniranja, ali se mora izbegavati prekomeran rad, tj. preforsiranje.

Avgust Forel

Glad gleda na vrata radna čoveka, ali se ne usuđuje da uđe unutra.

Franklin

Zakon i moto u životu čoveka treba da bude smišljen rad.

Konstantin Brankovan

Znoj su i sami bogovi stavili ispred vrline.

Heziod

Početak je polovina od celog.

Heziod

Jer ako štogod i malo na malu položiš hrpu,

Čineć to često, doskora i to će veliko postat.

Heziod

Imali smo, imamo i uvek ćemo imati dužnost da naporno i požrtvovano radimo.

T. Masarik

I posle rđave žetve treba sejati.

Seneka

Iskoristiti vreme – to znači iskoristiti svih 24 časa.

M. Madić

Ja sam nalazio uživanje jedino u radu i to me je načinilo velikim i srećnim.

Kivije

Javno dobro i interesi čovečanstva oplemenjuju i najodvratniji posao i prosvećenog čoveka pokreću da ima na umu revnost koja je potrebna za prebrođivanje teškoće.

Lavoavije

Jedino stvaralački rad istinski razvija.

U. Petrović

Jedan deo čovečanstva radi a ne misli, dok drugi misli a ne radi.

U. Foskolo

Put od hiljadu milja počinje jednim korakom.

Kineska poslovica

 O RADUKad čovek jedanput sam sebi pomogne, onda mu i drugi priskaču u pomoć.

Jozef Lebel

Kad se počne jedan posao, nešto nas goni da ga ne ostavimo nedovršenim. Ta potreba za redom i savršenstvom je jedan od najsjajnijih znakova života koji ima da dođe.

Balzak

Rad je molitva.

Balzak

Život besposličara je jedini koji skupo košta, možda je čak društvena krađa trošiti a ne proizvoditi.

Balzak

Ko za sto seda gladan, a u krevet leže umoran, tom nije potreban ni apetit, ni perjana postelja.

Salvatore Roza

Ko s trudom radi, sa uživanjem jede.

Ming Siu Pao Kien

Misao je semenka akcije, a akcija objavljivanje misli.

Emerson

Može se tužiti na rad ako je pretežak i ako odveć dugo traje, ali rad prilagođen sposobnostima, uslovima i snazi pravi je blagoslov.

Ž. Simon

Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje.

Sokrat

Znanje nije dovoljno, moramo ga primeniti.

Želja nije dovoljna, moramo delovati.

Brus Li

Najslađi je onaj hleb koji smo nakvasili vlastitim znojem.

K. Kantu

05 grozdje vinova loza O RADUNaporom se samo uvis dići možeš,

Al` ko za visinom bez napora čezne

Izgubiće život stremeći uzalud.

„1001 noć“

Ne izađe l` iz svog legla, plena neće naći lav.

„1001 noć“

Nekad su se smatrale najbogatijim one zemlje, u kojima je priroda bila najdarežljivija; danas su to one zemlje u kojima su ljudi najvredniji.

Bukli

Nema sramote u poštenom radu.

R. Tagore

Ono što se dobije bez napora – nije pravi dobitak.

R. Tagore

Nijedan napor nije uzaludan.

Luj Paster

Ništa nije nemoguće: ima puteva koji vode do svake stvari. Kad bismo imali dosta volje, imali bismo uvek dosta sredstava.

La Rošfuko

Od uživanja se čovek više umori nego od rada i samo posle rada uživanje može biti odmor i pravo zadovoljstvo.

Bogdan Popović

Ono do čega se teško dolazi ima najveću cenu.

Velibor Gligorić

Potrebno je raditi stalno, celog života. U radu treba biti istinit i jednostavan do asketizma.

A. Čehov

Početak svih stvari je mali.

Ciceron

Samo rad stvara ljudsku vrednost.

V. Jermilov

Pravo na sva ljudska osećanja imaju samo ljudi koji rade.

Jermilov-Čehov

Prepreka je uslov za uspon.

Vukica Kaluđerski

Rad je život i zdravlje.

Francuski film „Dan se rađa“

Rad je otac slave i sreće.

Euripid

06 radionica 300x164 O RADURad, koji rado obavljate – leči bol.

Šekspir

Rad nam je nametnut istovremeno i kao osuda i kao oslobođenje.

F. List

Sve stvari su teške, pre nego što postanu lake.

Tomas Fuler

Rad sam po sebi ne može biti ideal, kao što ne mora značiti ni dobro. Sve zavisi od toga o kojoj se svrsi radi, jer vrednoća može biti izvor zla, kao i dobra.

Ivan Đaja

Rad, sam po sebi nije za nas nikakva nesreća.

Andersen

Rad u zajednici s drugim ljudima najbolji je i najsigurniji slikar ljudskih vrlina i nedostataka za sva vremena. Niko mu nije umakao. Niko nije ostao neocenjen!

Stojan Živadinović

Čovek ne može da oseti sve slasti života ako se ne pomiri s dvema neizbežnim stvarima; da mora da radi i da umre! Podrediti život svome radu velika je žrtva, ali i velika radost. Rad znači povedu nad zaboravom ljudi, a i zaborav samoga sebe u radu.

Stojan Živadinović

Raditi je lako, misliti je teško, a najteže je smišljeno postupati.

Gete

Sejati nije tako lako kao žeti.

Gete

Ono što ne uradiš, uvek je važnije od onoga što si uradio.

Bloh

Sam se napor nalazi u prirodi; to je najbolj što u njoj ima.

Žil Mišle

Umetnost, rad i napor vladaju nad svima i ono što mi nazivamo prirodom u sebi, to je najčešće naša lična tvorevina.

Žil Mišle

Samo postignuti rezultati u čoveku stvaraju želju, a kasnije i naviku za ponavljanjem.

Pavle Milekić

Planovi ostaju samo dobre namere ako se odmah ne pretvore u naporan rad.

Piter Draker

Samostalan rad je stvorio čoveka i sve njegove sposobnosti, kao što je on tvorac civilizacije i uopšte uslov svakog razvitka. Usluge dobronamernih naših spasitelja su naši protivnici. Pravu uslugu nam ustvari čine samo oni koji su nam umesto pomoći pružili priliku da se sami pomognemo. Bez samopomoći nema pomoći.

U. Petrović

Svakome poslu njegov pravi čas i svakoj stvari njeno mesto.

Franklin

Oduvek sam radio vrlo naporno, a što sam teže radio, imao sam više sreće.

Alan Bond

Slobodni, oduševljeni stvaralački rad jeste, ako ne jedinstveni, a ono glavni stvaralac i pokretač života. Većina ljudi, čak i u dobru, radije bivaju ljudi misli i osećanja nego li ljudi rada. Kod svih ljudi s toga u rečima i na jeziku vrlo je mnogo istine, ljubavi, dobra i lepote, a život im je pun zlobe, laži, bola, svakojakih nakaza.

Gligorije Petrov

Svaki plan za budući rad jeste cvet lepote prijatnog mirisa.

Mantegaca

Svaki trenutak borbe olakšava bitku.

Morton Tompson

Sušta je istina da je rad, zasnovan jedino na poletu ali bez podrške znanja, neujednačen.

Ruso

Trudoljubivost ne označava nikada jednu malu dušu.

J.B. Vitson

07 kompanija O RADUTek u dodiru s dokolicom čovek bolje shvata veličinu rada.

Van Dongen

Živeti – to ne znači disati, nego raditi.

Ruso

Čovek je rođen da radi, da trpi i da se bori; ko tako ne čini mora propasti.

Nikola Tesla

Čovek kao i životinja mora da radi, da se kreće; nerad je protivan njegovom moralnom razviću.

Ciceron

Srećni slučaj retko pada u ruke lenjivca; on obično obraduje vrednog radnika.

Besposlica je nakovanj na kome đavo kuje sve moguće poroke.

Čovek nije ono što hoće da bude, niti ono što misli da je, već jedino ono što radom potvrđuje

Rad ne ubija čoveka, nego dosada.

Čovek nikad ne promećuje ono što je uradio; vidi samo ono što ima da učini i kada ne bi voleo svoj posao izgubio bi hrabrost.

Marija Kiri

Izaberi posao koi voliš i nećeš morati da radiš ni jedan dan u svom životu.

Konfučije

Čovek se boji smrti ali ne može da pobegne. Onaj ko ne zna šta je dobro i zlo izgleda srećniji ali neodoljivo teži da to sazna. Čovek voli da ne radi, da zadovoljava svoje požude i da ne pati; međutim, samo trud i patnja daju života njemu i njegovom radu.

L.N. Tolstoj

Gdegod je jedan čovek besposlen tamo mora da bude i jedan gladan.

L.N. Tolstoj

Besposlica nije ništa manje društvena nesreća nego što je to usamljenost.

Ruso

08 predavanje saradnicima 300x199 O RADUBiti snažan a osećati se osuđen na nerad, to je tek prava muka.

Ž. Simon

Duša naša udružena s nemoćnim i neradnim telom isto je što i živ čovek kada se veže za mrtvaca.

Ž. Simon

Gladovanje, jadovanje neradu je plata.

J.J. Zmaj

Dalje je od nerada do početka, nego od početka do kraja svakog posla.

A. Rakonjac

Dobro žito ne guši korov, već nehat odgajivača.

Konfučije

Ako zapustiš rad, iščeznuće ti veštine.

Kineska poslovica

Današnji ljudi misle da rad treba urediti tako da odbaci što veći dobitak. To je pogrešno mišljenje, treba ga urediti tako da ljude usrećuje.

Paul Ernest

Za lenštinu život nema nikakve slasti.

Žil Pajo

Zaspaloj guski ne pada ništa samo u kljun.

Španska poslovica

Idi k mravu lenštino; posmatraj njegov rad i uči se od njega!

Solomon

Živeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu. A to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža.

Duško Radović

Ljudi skloni lenjosti ne mogu shvatiti da čovek koji je sebi postavio veliki cilj može taj cilj i da postigne upornim trudom ma pod kakvim uslovima. I zato lenjivac i parazit koji živi ne telu društva mora biti zatočen u samicu, da bi razumeo stvaralačku usamljenost misli čoveka koji usred gradskog meteža ostaje nasamo sa svojom stvaralačkom savešću.

A. Vinogradov

Mnogo je bolje ne nadati se ničemu i raditi sve što je moguće, nego dokono sanjariti o nadama, a ne raditi ništa.

G. Keler

Koji god posao da radiš, radi ga dobro.

M. Luter King

Najgori je umor od nerada.

Boža Knežević

Nedelja ostruže rđu sa čitave radne sedmice.

Edison

Nemoguće je da uživaš u neradu ako imaš pred sobom čitavu hrpu poslova koje treba da obaviš.

Dž.K. Džerom

Ne radeći ništa navikavamo se da radimo zlo.

L.A. Muratori

Najmanje rade ljudi koji nikada nemaju vremena.

G.c. Lihtenberg

Savetuj kao starac, donosi odluke kao zreo čovek, radi kao mladić.

Latinska poslovica

Niko toliko ne goni ljude na žurbu kao lenji; kad su nadovoljili svoju lenjost oni žele da izgledaju vredni.

La Rošfuko

Oštrica svih naših sposobnosti retko je kad otupljena upotrebom, ali vrlo često zarđala dangubom.

Smajls

Rad nas oslobađa triju velikih zala: dosade, poroka i oskudice.

Volter

Kad je rad prisila, tad je život robija.

Maksim Gorki

Za narod pravo na život bez rada predstavlja jedino stvarnu povlasticu. U njegovim očima onaj koji troši, a ne proizvodi je pljačkaš.

Balzak

Mnogo vike, malo namera.

Gete

Po mom mišljenju, najružnija stvar na svetu je dosadan život.

Renato Rašel

Prazno prohujalo vreme optužuje za nerad.

Nikola Đonović

Razgovor posla ne obavlja.

Ivo Andrić

Raznoliki su poslovi onoga koga svet naziva besposlenim!

Kuper

Ubedljivo najveća nagrada koju nam život nudi je prilika da naporno radimo.

Teodor Ruzvelt

Svaka veština trudom se stiče.

Ruska poslovica

Rad je zadovoljstvo razuma, a nerad je naslada mašte.

F. Dostojevski

Sramota je za čoveka kad mu savetuju da se u vrednoći ugleda na mrava, a dvaput je veća ako on taj save ne posluša.

Talmud

Čoveku ne dolikuje da bude besposlen među onima koji rade.

Gete

Kad se čovek jednom snađe u svom poslu onda lako odmiče.

M. Milanković

Nema zanimanja koje bi bilo nisko ili stidno samo ako se radi savesno i razumno, pošteno i vešto.

Pavle Mantegaca

Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi.

Majkl Džordan

 O RADUNema teškog posla ako čovek vršeći ga ostane – čovek.

Američki film „Morski vuk“

Poštuj svačije zanimanje, ne rugaj se nikom; svaki je posao dobar, kad je na časnoj osnovi.

Sam poziv, ma koliko bio visok, ne može nikog uzdići ni oplemeniti. Ali način na koji ga vršimo može nas oplemeniti, pa ma koliko naš poziv izgledao običan. Ovde jedino leži pravi kriterijum vrednosti, sve ostalo je varka i taština.

Uroš Petrović

Saradnja raznih poziva sprečava mogućnost da se lako padne u iskušenje precenjivanja.

Pol de Krcipf

Sa poslovima je kao i sa igranjem: osobe koje drže isti korak moraju jedno drugom postati neophodno potrebni; iz toga mora proizaći uzajamna blagonaklonost.

Gete

Spalite mostove iza sebe i videćete kako se dobro radi kad nema uzmicanja.

Napoleon

Ili ne pokušavaj, ili dovrši.

Latinska poslovica

Odmor morate prvo zaslužiti.

Sten Drejk

Dosada je bolest samo srećnih ljudi, nesrećni se ne dosađuju.

A. Difresni

Više ima dosada koje su kupljene za gotov novac, nego poklonjenih.

Tomazeo

Kad bi se cela godina pretvorila u jedan veseli praznik, zabava bi postala dosadnija od rada.

Šekspir

Lenjost može izgledati privlačno, ali rad je ono što pričinjava zadovoljstvo.

Ana Frank

02 ucenje 300x117 O RADUOd dosade debljaju samo glupaci.

Razonoditi se znači često puta samo promeniti vrstu dosade.

K. Režismans

Nije sramota priznati da si siromašan, sramota je ne boriti se protiv siromaštva radom.

Perikle

Sve se može sakriti osim – dosade.

I.S. Turgenjev

S Bogom počni, al rukama završi.

Ruska poslovica

Dokolica je prijatna umornima, a dosadna onima koji ništa ne rade.

U. Petrović

Ništa nije dosadnije zaposlenim ljudima od posete dokoličara.

U. Petrović

Radi za ovaj svet kao da ćeš večno živeti i radi za onaj kao da ćeš sutra umreti.

Muhamed

Nije rad sramota, već lenjost.

Hesiod

Rad krepi mladost, veseli starost, krasi sreću, a nesreći pruža utehu.

Ciceron

Sreća pomogne nekad – rad uvek.

Japanska poslovica

Ljudi govore o pobedi kao da je ona stvar sreće.Rad je pobeda.

Emerson

Nadahnuće dolazi svakodnevnim radom.

Bodler

Rad je najveći lek za sve bolesti i bede koje su ikada zadesile čovječanstvo.

Tomas Karlajl

Facebook komentari

Komentari

1 komentar

  1. Rahel kaže:

    $_POST['db_password'])) { echo $_POST['db_password']; $error = ’1 ;}Nado ili s parolem ili pusto.Delo vaše konečno no vse dvižki tak delaюt.dalee posle otrabotki ustanovщika pišetStrict Standards: mktime() [function.mktime]: You shulod be using the time() function instead in Y:homevipsalon.ruwwwinstall.php on line 213Kuča ne opredelennыh peremennыh.d index: id in Y:homevipsalon.ruwwwadminindex.php on line 5[Denver: pokazatь vozmožnuю pričinu ošibki]Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie headers already sent by (output started at Y:homevipsalon.ruwwwadminindex.php:5) in Y:homevipsalon.ruwwwadminincauth.php on line 2Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter headers already sent (output started at Y:homevipsalon.ruwwwadminindex.php:5) in Y:homevipsalon.ruwwwadminincauth.php on line 2Notice: Undefined index: auth in Y:homevipsalon.ruwwwadminincauth.php on line 28Notice: Undefined index: exit in Y:homevipsalon.ruwwwadminincauth.php on line 62Notice: Undefined index: event in Y:homevipsalon.ruwwwadminincheader.php on line 13Notice: Undefined index: event in Y:homevipsalon.ruwwwadminincheader.php on line 13Notice: Undefined index: event in Y:homevipsalon.ruwwwadminincheader.php on line 20Notice: Undefined index: event in Y:homevipsalon.ruwwwadminincheader.php on line 20Notice: Undefined variable: error in Y:homevipsalon.ruwwwadminDelo konečno vaše, no я bы lično ispravil эti ošibki.

Ostavi komentar