Jovan Dučić o plesu

Jovan Dučić, Citati — Autor:

Ples nije za ceo svet, jer je ples ili umetnost ili je nakarada. Jer ritam je Bogom dan i urođen kao i sluh, a zato mogu igrati samo oni kojima je ritam već u krvi. Ples je pre svega stvar temperamenta. Većma poznate karakter jednog čoveka po tome kako igra, nego po tome kako misli i govori. Igrom se opiju duhovi većma nego li muzikom, jer je pokret viši i od zvuka, a opojniji i od stihova.

Čovek peva i kad je žalostan, ali igra samo kad je radostan. Nikad čovek ne zaigra u tuzi, kao što, naprotiv, u tuzi zasvira ili zapeva; jer nesreća oduzme telu njegov pokret, a pokretu njegov ritam.

U srpskom narodu se najgore igra u oblastima gde su ispevane naše najbolje i nenadmašne epske pesme. U teškoj prošlosti tuđe tiranije nije odista bilo mesta radosti ni ekspanziji koje inace predstavlja ples u svom istorijskom razvijanju.

Svakako, kolo nije poniklo u predelima naše epske pesme. Naša epska oblast zna samo za ratničke igre koje su se paralelno razvijale sa tom epskom pesmom.

Španski su plesovi jedino igranje koje je rođeno u strasti i u besu krvi. Španska igračica je u stanju da izrazi u svom baletu celu lestvicu ljudskih osecanja i strasti: ljubav, zavist, prohtev, naivnost, ljubomoru, nežnost, blaženstvo, predanost, podanost, osvetu, obest, mržnju, sećanje, bol, nostalgiju, zaborav, apatiju. Španci igraju dok se drugi narodi samo klate i teturaju.

Jedino crnci bolje igraju od Španaca, a ovo stoga što su crnci uvek deca, i umeju da se zaborave kako bi se zatim celi predali pokretu. Oni su i najvećma prirodni, jer su još bliski prirodi; i daleko od kulture, od koje dolazi sva zbrka i sva zbunjenost.

Muzika je prilično stvar spola, kao i ples; svi muzikalni ljudi, a naročito žene, spolno su veoma uzbudljivi, a cesto i perverzni; jer muzika potresa nervni sistem i raspaljuje maštu.

Kod žene se po samom pokretu može poznati da li ima urođene čednosti, ili je moralno pokvarena, kao da li je gospodstvenog ili je neotmenog duha. Ima finih žena koje nose glavu kao najlepše ptice, kao što ima ljudi koji nose glavu kao vepar.

Zahvaljujemo se Milji na priloženom članku!

Facebook komentari

Pošalji komentar