Volens nolens. Hteo – ne hteo.

Latinski — Autor:

 Dum spiro, spero. – Dok dišem, nadam se.

Redire, cum perit, nescit pudor. (Sen., Troad. III 18.) – Stid kad nestane, ne ume da se vrati.

Ubi peccat aetas maior, male discit minor. (Publ. Syr. 631) – Kad greši stariji naraštaj, mlađi se uči zlu.

Volens nolens. Hteo – ne hteo.

Vitam impendere vero. (Juvenal., Sta. IV 91) – Život posvetiti istini.

Ab homine homini cotidianum periculum. (Sen., Epist. 99, 21) – Čoveku svakog dana preti opasnost od čoveka.

Umbra. Senka (nezvani gost).

De duobus malis minimum (est eligendum). (Cic., De off. III 1, 3) – Od dva zla treba birati ono manje.

Aquam in quis petere. Tražiti vodu u vodi (mlatiti praznu slamu).

Magistra vitae. Učiteljica života.

Absentem laedit cyn ebrui qyu kutugat. (Publ., Syr. 12) – Ko se svađa sa pijancem, vređa odsutnog čoveka.

Nuda veritas. (Hor., Carm. I 24, 7) – Gola istina.

Virtutis fortuna comes. Vrlinu prati sreća.

A priori. Unapred (nezavisno od iskustva).

Nulla dies sine linea. (Plin., Hist. nat. XXXV 36, 12) – Nijedan dan bez poteza. Plinije Stariji priča da slavni slikar Apel nije nijedan dan propustio, a da nije povukao bar jednu crtu. Smisao: svakog dana treba uraditi nešto (dobro).

Qualts dominus talis est servus. (Petron., 58, 3) – Kakav gostodar takav i sluga.

Virtutes discere est vitia dediscere. (Sen., Epist. 50, 8 ) – Učiti se vrlinama jeste odučiti se od poroka.

Una voce. Jednoglasno.

Facebook komentari

Komentari

2 komentara

  1. LjiljanaR kaže:

    De Gustibus non disputandum est!
    /O Ukusima, nikada/

  2. Miloš Leković kaže:

    Dum femine plorat, decipere laborat. – Čim žena plače, sprema prevaru.

Ostavi komentar