Da li uvek govorimo istinu, dobro i korisno?

Kratke priče, O životu, Poučne — Autor:

U staroj Grčkoj Sokrat je imao reputaciju da održava znanje na veoma visokom nivou. Jednog dana sreo je svog poznanika koji ga je pitao „Znaš li šta sam upravo čuo o tvom prijatelju?“

„Sačekaj malo“, Sokrat je odgovorio. „Pre nego što mi kažeš bilo šta o mom prijatelju, možda bi bilo dobro da proveriš da li to treba da mi kažeš. Prvi kriterijum provere neka bude istina. Da li si apsolutno siguran da je to što želiš da mi kažeš istina?“

„Pa nisam“, reče čovek, „zapravo samo sam čuo to o njemu i ….“

„U redu“, rekao je Sokrat. „Znači, ne znamo da li je to istina ili ne. Hajde sada da ispitamo drugi kriterijum, kriterijum dobrote. Da li želiš da mi kažeš nešto dobro o mom prijatelju?“

„Uh… Ne, naprotiv…“

„Dakle“, Sokrat je nastavio, „želiš da mi kažeš nešto loše o mom prijatelju, a nisi siguran da li je to istina. Ostao je još jedan kriterijum, kriterijum korisnosti. Da li će mi ono što ćeš mi reći o mom prijatelju koristiti?“

„Ne, ne baš.“

Na kraju, Sokrat je zaključio: „Želiš da mi kažeš nešto što nije ni istinito ni dobro ni korisno. Zašto bi mi onda to uopšte govorio?“

Facebook komentari

Komentari

1 komentar

  1. Anonymous kaže:

    - Ne razumeti pogrešno – * Milost vam i mir i ljubav u izobilju * Posle nekog vremena živeći na zemlji,dodje vreme kada sa ovoga sveta mora da se ode * Pre nego što dodje vreme da se sa ovoga sveta ode,u kojem pravcu su naše misli usmerene * O čemu su naša razmišljanja * Da li će po nas doći smrt,ili će po nas doći Isus * Kako god okrenemo,misli su skoro svima uglavnom brige i opterećenje * Zbog takvog načina življenja i zbog takvog razmišljanja,dobro je biti u kontaktu sa Isusom,razgovarati sa Hristom,proslavljati Gospoda,biti u miru sa Bogom * Jedna zena svedočivši da je Hristos njen spasitelj i Gospod,rekla je prostu činjenicu da po nju neće doći smrt,nego će po nju doći Bog * Mi ne moramo biti toliko u sigurnosti,jer verovanjem i uzdanjem u Gospoda i Hrista po nas neće doći smrt,nego ćemo zakoračiti u večni život na predivnom nebu * Isus Hristos je put,istina i život,sa desne strane Boga On jeste na nebu * Neopisivo divno,kako gledam i doživljavam,jeste kada osoba razgovarajući sa drugom osobom,klima glavom gore – dole,ili levo – desno,a verujem da i Bogu tako nešto ne smeta * Gospod je u onaj petak na krstu na Golgoti razapet bio i umro * Isto tako znamo da je Bog tog istog Isusa podigao,oživeo i uskrsnuo od smrti treći dan u onu nedelju * Nekima,izabranima i svojim učenicima u te dane On se pokazao u ljudskom telu,a nekima u drugačijem ljudskom obliku * Njegovi izabrani Njega su prepoznali * Tamo gde se On pojavljivao donosio je svoj mir i ostavljao je od svoga Duha poznanje,radost,ljubav i istinu * Posle tih dešavanja Isus je morao otići svome Ocu a našem Bogu * Od tada Gospod za mnoge živi u tajnosti,a svojim Duhom je prisutan tamo gde se priziva u istini Njegovo ime,oslobadjaju se ljubav,ozdravljenje,radost i mir * Ugodivši Bogu verujući,i u današnje vreme,onima kome On hoće,pokazuje se u ljudskom telu prepoznavajući živog Hrista * E sad,čisto da se ne zaboravi,Gospod je proroka Iliju živog,poslavši ognjena kola iz neba odneo u nebo,i sedmog od Adama,Enoha,premestio da ne vidi smrti,jer su nadjeni da su ugodili Bogu * Ono što je svakoj osobi potrebno ako hoće da bude spasena,i ako hoće da mnogo dobro živi na nebu,u Novom Zavetu,u Delima apostolskim 16:31 govori ovaj stih: “ A oni rekoše: Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj. ” * U zdravlju neka vam je sve * Hvala ti i slava Isuse ! *

Ostavi komentar