Najlepši Geteovi citati

Johan Volfgang fon Gete — Autor:

Johan Volfgang fon Gete (28. avgust 1749. - Vajmar, 22. mart 1832.) bio je nemački pisac, političar, pesnik, naučnik i filozof, a tokom 10 godina i predsednik oblasti Vajmar. Za sobom je ostavio mnoštvo dragocenih dela. Neka od njih bila su inspiracija za muzičke i dramske komade, dok su njegove mudrosti bile i ostale inspiracija za razmišljanje.

Svako želi biti neko. Niko se ne želi potruditi oko toga.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Srećan je i veliki zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Svaka smela ideja u početku izgleda kao ludost.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Sa znanjem raste i sumnja.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Beskoristan život je isto što i rana smrt.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Vedrom se i svet čini vedrim.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Dok živiš, budi živ.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Najveći čovek uvek ostaje dete.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovekovu narav kao smeh.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Prava radost prestaje sa uživanjem.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Ljubav odoleva vremenu koje sve otima.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Osećati se napuštenim, mora da je nešto užasno.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Podeljena radost je udvostručena radost.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Teškoće rastu što se više približavamo cilju.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Budi ljubavi dostojan ako želiš da budeš voljen.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Samo nas nedaće života uče da cenimo dobar život.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Nezahvalnost je, ipak, oznaka slabih. Ja još nikad nisam video da je pravi čovek nezahvalan.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Slobodni ste ako vam je savest čista.

decorative lines 25 large Najlepši Geteovi citati

Ono malo što znam zahvaljujem svom neznanju.

Facebook komentari

Komentari

1 komentar

  1. Lj.J., kaže:

    Biti neposten je lose ali osecati se kao neposten je uzasno

Ostavi komentar