Prva ljubav je opasna samo kada je ujedno i poslednja

Branislav Nušić — Autor:

Ima ljudi koji se više raduju tuđoj nesreći, nego svojoj sreći.

Svaka žena je glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica.

Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo.

Prva ljubav je opasna samo kada je ujedno i poslednja.

Pravda je ljudima često teža od nepravde.
Na pozornici se najpre digne zavesa, pa se tada odigra drama. U životu to drugačije biva: najpre se odigra drama, pa se onda digne zavesa.

U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, nego gledati pozorišni komad u životu.

Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na četiri ili, drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je da najpre puzi.

Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja.

Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.

Mlada dečija pitanja izgledaju i besmislena i smešna, ona nisu bez izvesne logike, koja je detetu jasna, jer gleda na stvari i pojave nepomućenim pogledom, a koja je starijima nejasna, jer što dublje ulaze u život, sve više gube sposobnost da stvari i pojave logički shvataju.

Sreća je gotovo uvek varljiva, a nevolja ne.

Tuga često puta ume biti i lažna, dok radost retko kad.

Znanje ima granica, dok ih neznanje nema.

Ljubav je jedna vrsta pijanstva, kad čovek popije prvu i drugu čašu, otvore mu se apetiti i javi žeđ, i onda sručuje čašu za čašom.

Uzvišeni često ima mannje duše od onog koga sa visine pogleda.

U drugoj ljubavi čovek se oseća kao da ponavlja razred, poznati su mu svi predmeti, a ipak nije siguran da će ispit položiti.

Narodno oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto viče.

Prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje dete prelazi u više razrede, gde se uči viša matematika ljubavi sa svim poznatim i nepoznatim količinama.

Nije to paradoksalna tvrdnja ako se reče: da se tragedija jače ispoljava u okviru smešnoga, onako kao što je mrka fotografija plastičnija u svetlom ramu.

Facebook komentari

Pošalji komentar